آیین اختتامیه هیجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی استان مرکزی

در هیجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی استان مرکزی طبق رای داوران از بین ۱۲ نمایش راه یافته به مرحله استانی ۴ نمایش "زرده قناری" به کارگردانی محبوبه ابراهیمی از مرکز فرهنگی هنری شماره دو دلیجان،نمایش "شازده مراد" به کارگردانی فاطمه نوروزی از مرکز فرهنگی هنری کانون ۶ اراک، نمایش" یکی ی چیزی گفت" به کارگردانی نرجس اسدی از مرکز فرهنگی هنری کانون شماره ۸ اراک ونمایس" تلخی عسل" به کارگردانی ساره وفا از مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ اراک به مرحله کشوری راه یافتند.